Kontakt

NVB Invest, a.s.

Sídlo: Nižná Boca 651, 032 34 Malužiná

IČO: 50 936 956

zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10925/L

prevádzka:

Stará Zvonica, Nižná Boca 651, 032 34 Malužiná

recepcia: +421 902 491 980 

email: recepcia@podstarouzvonicou.sk

prevádzka ubytovanie: +421 902 610 777

prevádzka reštaurácia: +421 902 050 777

Ako sa k nám dostanete?